Palvelumuotoilun avulla kohti parempaa asiakaskokemusta

Julkaisuajankohta 19.1.2023 9.06
Uutinen

Työperäisen maahantulon asiointia halutaan helpottaa tuomalla keskeisiä viranomaisia yhteen –tulevaisuuden tavoitteena eheä digitaalinen palvelupolku

Virtual Finlandin palvelumuotoilutiimi on laatinut tavoitekuvan työperäisen maahantulon digitaalisesta palvelupolusta. Muotoilutyötä on tehty osana IHH-verkostoa (Vero, DVV, Migri, Helsingin kaupunki), ja sen keskiössä on ollut asiakaskokemus ja ymmärrys siitä, millaisia haasteita työntekijän maahantuloon liittyy nykytilanteessa. Tätä varten haastateltiin niin asiakkaita, viranomaisia kuin ulkomaisiin työntekijöihin keskittyvien työnvälitysyritysten edustajia.


Tavoitteena on digitaalinen palvelupolku, joka ohjaa käyttäjää askel askeleelta ja jossa voi lähettää tarvittavat asiakirjat sähköisesti sekä seurata prosessin etenemistä. Myös ryhmien (esimerkiksi sairaanhoitajat) maahantulo tulee huomioida palvelun suunnittelussa. 

Seuraavaksi työssä syvennytään konkreettisten käyttötapausten avulla palvelun prototyypin luomiseen. Tämä sisältää muun muassa käytettävyyden testaamista sekä teknisten ja lainsäädännöllisten muutostarpeiden tunnistamista. 


Palvelumuotoilun kooste on saatavilla Virtual Finlandin Confluence-kanavalla.