Pilotit

Kaikkia pilottejamme yhdistää tavoite rakentaa digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat ulkomaisten työntekijöiden, yritysten ja opiskelijoiden tuloa ja asettumista Suomeen.

Kausityöntekijät sujuvammin Suomeen

Hankkeemme tekee loppuvuoden 2023 aikana yhteistyötä henkilöstöpalveluyritys StaffPointin, useiden viranomaisten ja erään pankin kanssa löytääksemme keinoja kausityöntekijöiden maahantulon helpottamiseen. Nykytilanteessa työntekijöitä joudutaan Lapissa kuljettamaan jopa satoja kilometrejä asioimaan viranomaisten luokse, koska sähköinen asiointi ei onnistu. Haasteita tuovat myös viranomaisten vaihtelevat käytänteet.

Työ eteni 10-11/2023 kartoittamalla yhteisissä työpajoissa keskeisimmät hidasteet ja ehdottamalla digitaalisia ratkaisuja, joilla voitaisiin sujuvoittaa työntekijöiden polkua Suomeen. Tekninen testaus saatiin valmiiksi helmikuussa 2024, ja loppuraportti julkaistaan maaliskuussa 2024.

Yhteinen asiointipalvelu

Virtual Finland on suunnitellut yhdessä IHH-verkoston (DVV, Migri, Verohallinto, Helsingin kaupunki, rekrytointiyritykset) kanssa viranomaisten yhteistä asiointipalvelua. Sen ideana on, että ulkomainen työntekijä voisi laittaa vireille maahantuloon liittyvät viranomaisasiat digitaalisesti lähtömaasta käsin. Palvelu opastaisi käyttäjää askel askeleelta, ja sen avulla voisi myös seurata lupaprosessien etenemistä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että palvelun kautta voisi edistää myös Suomeen asettumiseen liittyviä asioita, kuten asunnon hankintaa, lasten päivähoitopaikkojen löytämistä ja pankkipalveluiden käyttöönottoa.

Pilotti käynnistyi loppukesästä 2022. Ensimmäisessä vaiheessa Virtual Finlandin palvelumuotoilijat selvittivät, millainen yhteinen asiointipalvelu olisi ideaalitilanteessa käyttäjän ja sidosryhmien näkökulmasta. Tätä varten haastateltiin asiakkaita, yrityksiä ja viranomaisia sekä hyödynnettiin maahantuloprosessin ongelmista tehtyjä raportteja. Kevään 2023 aikana kartoitettiin, mitä teknisiä, lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia muutoksia tarvittaisiin palvelun toteuttamiseksi ja mitkä olisivat näiden kustannukset ja hyödyt. Kokonaisuuden edistäminen edellyttää lisärahoitusta. Lataa palvelumuotoilun raportti.

Yrityksen perustaminen toiseen Pohjoismaahan

Virtual Finland pilotoi yhdessä Yrityksen digitalous -hankkeen sekä pohjoismaisen Nordic Smart Government & Business –ohjelman kanssa yrityksen digitaalista perustamista toiseen Pohjoismaahan. Virtual Finlandin roolina pilotissa on mahdollistaa standardoitujen yritystietojen välittäminen sekä luvittaminen eri palveluihin. Suomen kilpailukyky paranee, kun Suomessa toimivien tai tänne ulkomailta tulevien yritysten asiointi niin viranomaisten kuin yksityisen sektorin palveluntarjoajien kanssa yksinkertaistuu. Pohjoismaisen yhteistyön ansiosta myös suomalaisten yritysten toiminta muissa Pohjoismaissa helpottuu, kun yrityksen keskeiset tiedot ovat helposti välitettävissä toisen maan viranomaisille. Laajemmin pilotissa tutkitaan yhteispohjoismaisten datamarkkinoiden syntymistä. 

Pilotissa on jo todistettu, että standardoidut yritysrekisteritiedot saadaan siirtymään vaivattomasti valtiorajojen yli. Tekninen testaus toteutettiin yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kaupparekisteriviranomaisten ja verohallintojen kanssa. Tutustu kokeilun aineistoihin.

Virtual Embassy Booth

Viisumi- ja oleskelulupaprosessien käynnistäminen on tunnistettu yhdeksi työperäisen maahanmuuton keskeisistä hidasteista. Virtual Embassy Booth –konseptissa on kyse valittuihin Suomen edustustoihin tai muihin luotettaviin tiloihin sijoitettavista itsepalvelukopeista, joissa Suomeen tulevat henkilöt voisivat tunnistautua biometrisesti ilman tarvetta varata aikaa konsulivirkailijalta. Itsepalvelupisteen avulla olisi mahdollista helpottaa viisumi- ja oleskelulupahakemusten ruuhkahuippuja ja näin nopeuttaa työntekijöiden tai opiskelijoiden tuloa Suomeen. 

Konseptista tehtiin selvitys, jonka julkaisun jälkeen todettiin, että kokonaisuutta ei edistetä Virtual Finland -hankkeessa. Lataa konseptin esittelymateriaali.