Pilotit

Kaikkia pilottejamme yhdistää tavoite rakentaa digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat ulkomaisten työntekijöiden, yritysten ja opiskelijoiden tuloa ja asettumista Suomeen.

Work in Finland

Virtual Finland kehittää Business Finlandin Work in Finland –palvelun ja KEHAn Työmarkkinatorin käyttöön standardoitua osaamisprofiilia, joka mahdollistaa sopivien työpaikkojen kohdentamisen ulkomaalaiselle työnhakijalle. Pilotti kohdistuu siis osaajien houkutteluvaiheeseen eli digitaalisen palvelupolun alkupäähän. 

Ulkomaalaisten työnhaku helpottuu eri kanavissa, mikäli tietoja tarvitsee antaa vain kerran, jonka jälkeen ne ovat hyödynnettävissä myös muissa palveluissa. Käyttäjän standardoitu osaamisprofiili voi tekoälyn avulla tuottaa täsmällisempiä osumia työnhakijan työ-, koulutus ja osaamistaustaan perustuen. Tämä auttaa myös työnantajia oikeiden hakijoiden löytymisessä. Hankkeemme tavoitteena on, että ulkomaalaisen digitaalista profiilia ja standardoituja käyttäjätietoja voisi hyödyntää myös siinä vaiheessa, kun hakija saa töitä Suomesta ja käynnistää maahantuloprosessin.

Pilotti käynnistyi loppukesästä 2022 määrittelytyöllä ja teknisellä testauksella, jota tehtiin Virtual Finlandin kokeilualustalla. Työnhakijan digitaalisen identiteetin kehitystyö on alkuvuodesta 2023 edennyt niin, että sen käyttöä voidaan alkaa pilotoida työpaikkasivustoilla.
 

Yhteinen asiointipalvelu

Virtual Finland on suunnitellut yhdessä IHH-verkoston (DVV, Migri, Verohallinto, Helsingin kaupunki, rekrytointiyritykset) kanssa viranomaisten yhteistä asiointipalvelua. Sen ideana on, että ulkomainen työntekijä voisi laittaa vireille maahantuloon liittyvät viranomaisasiat digitaalisesti lähtömaasta käsin. Palvelu opastaisi käyttäjää askel askeleelta, ja sen avulla voisi myös seurata lupaprosessien etenemistä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että palvelun kautta voisi edistää myös Suomeen asettumiseen liittyviä asioita, kuten asunnon hankintaa, lasten päivähoitopaikkojen löytämistä ja pankkipalveluiden käyttöönottoa.

Pilotti käynnistyi loppukesästä 2022. Ensimmäisessä vaiheessa Virtual Finlandin palvelumuotoilijat selvittivät, millainen yhteinen asiointipalvelu olisi ideaalitilanteessa käyttäjän ja sidosryhmien näkökulmasta. Tätä varten haastateltiin asiakkaita, yrityksiä ja viranomaisia sekä hyödynnettiin maahantuloprosessin ongelmista tehtyjä raportteja. Kevään 2023 aikana kartoitettiin, mitä teknisiä, lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia muutoksia tarvittaisiin palvelun toteuttamiseksi ja mitkä olisivat näiden kustannukset ja hyödyt. Kokonaisuuden edistäminen edellyttää lisärahoitusta.
 

Yrityksen perustaminen toiseen Pohjoismaahan

Virtual Finland pilotoi yhdessä Yrityksen digitalous -hankkeen sekä pohjoismaisen Nordic Smart Government & Business –ohjelman kanssa yrityksen digitaalista perustamista toiseen Pohjoismaahan. Virtual Finlandin roolina pilotissa on mahdollistaa standardoitujen yritystietojen välittäminen sekä luvittaminen eri palveluihin. Suomen kilpailukyky paranee, kun Suomessa toimivien tai tänne ulkomailta tulevien yritysten asiointi niin viranomaisten kuin yksityisen sektorin palveluntarjoajien kanssa yksinkertaistuu. Pohjoismaisen yhteistyön ansiosta myös suomalaisten yritysten toiminta muissa Pohjoismaissa helpottuu, kun yrityksen keskeiset tiedot ovat helposti välitettävissä toisen maan viranomaisille. Laajemmin pilotissa tutkitaan yhteispohjoismaisten datamarkkinoiden syntymistä. 

Pilotissa on jo todistettu, että standardoidut yritysrekisteritiedot saadaan siirtymään vaivattomasti valtiorajojen yli. Tekninen testaus toteutettiin yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kaupparekisteriviranomaisten ja verohallintojen kanssa. Virtual Finlandin aktiivinen rooli pilotissa päättyi alkuvuodesta 2023, mutta tarjoamme edelleen kokeilualustamme pilotin käyttöön.
 

Virtual Embassy Booth

Viisumi- ja oleskelulupaprosessien käynnistäminen on tunnistettu yhdeksi työperäisen maahanmuuton keskeisistä hidasteista. Virtual Embassy Booth –konseptissa on kyse valittuihin Suomen edustustoihin tai muihin luotettaviin tiloihin sijoitettavista itsepalvelukopeista, joissa Suomeen tulevat henkilöt voisivat tunnistautua biometrisesti ilman tarvetta varata aikaa konsulivirkailijalta. Itsepalvelupisteen avulla olisi mahdollista helpottaa viisumi- ja oleskelulupahakemusten ruuhkahuippuja ja näin nopeuttaa työntekijöiden tai opiskelijoiden tuloa Suomeen. 

Embassy Booth –konseptista laadittiin ulkoministeriön pyynnöstä laaja selvitys*, joka julkaistiin loppuvuodesta 2022. Kokonaisuutta ei edistetä Virtual Finland -hankkeen puitteissa.
 

* Voit tutustua Virtual Embassy Booth -selvitykseen materiaalipankissamme.