Hoppa till innehåll

Virtual Finland gör det enklare för utländska arbetstagare, företag och studenter att flytta till Finland
 

Här är vi nu
I nuläget kan det ta flera månader för en utländsk arbetstagare att flytta till Finland, även om allt pappersarbete är i ordning. Det beror på att den arbetstagare måste besöka myndigheterna på plats och tillhandahålla samma information flera gånger under förfarandet. Ur teknisk synvinkel kan sökandens information inte distribueras automatiskt mellan de berörda parterna eftersom det inte finns något standardiserat format för uppgifterna. 

Vårt mål
Syftet med projektet Virtual Finland är att underlätta för utländska arbetstagare, företag och studenter att flytta till Finland. Vårt mål är att accelerera flyttprocessen genom att tillhandahålla digitala verktyg som bygger på betrodda standardiserade data och digital identifiering av sökanden. 

Experimentfrämjande kultur
I stället för att ha planerat allt i detalj från första dagen, är tanken med Virtual Finland att prova olika lösningar baserat på återkoppling från alla berörda parter. Vi bygger prototyper och ser om de fungerar. Sedan fortsätter vi därifrån. Vi vet redan att vi inte kommer att vara färdiga med arbetet 2024 när projektet slutar. Vårt mål är helt enkelt att kartlägga användarnas resa och hjälpa Finland att komma närmare till att bygga en sömlös digital process för arbetstagare, företag och studenter som kommer hit. För att uppnå detta har vi utvecklat en testmiljö. 

Bortom migration
Vi fokuserar på utländska arbetstagare under projektets pilotfas, men lösningar baserade på standardiserade data kan användas till mycket mer. Till exempel, syftet med projektet Nordic Smart Government (NSG) är att skapa nya tillfällen för nordiska företag genom att skapa ett digitalt ekosystem där affärsuppgifter kan delas i realtid mellan nordiska länder. Virtual Finland har deltagit i projektets testfas.

Trots att det finns enorma mängder tillgänglig digital information över hela världen står den omtalade dataekonomin fortfarande i spädbarnsstadiet. En av huvudorsakerna till detta är att stora mängder av dessa data fortfarande är ostrukturerade, vilket gör dem praktiskt taget värdelösa ur ekonomisk synvinkel. För att bli ledande inom dataekonomin är det viktigt att vara överens om datastandarder. Finland har de rätta förutsättningarna för att anta en sådan roll, men det kommer att krävas en strategi på statsnivå samt konsekvent samarbete mellan offentlig och privat sektor. Målet med Virtual Finland är att trots det begränsade omfånget tillhandahålla några av de byggstenar som behövs för att förverkliga denna vision.

En av många
Att hjälpa arbetstagare, företag och studenter att flytta till Finland är en gemensam insats. Virtual Finland arbetar med många berörda parter, bland annat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket, Skatteförvaltningen, Business Finland, samt många statsdepartement och företag. Ta kontakt med oss, om du vill vara del av att utforma morgondagens digitala Finland.