Hyppää sisältöön

Virtual Finland - Suomen kilpailukykyä vahvistamassa

Virtual Finland -hankkeen tavoitteena on tuottaa osia digitaalisesta infrastruktuurista, joka mahdollistaa ulkomaisen henkilön sähköisen asioinnin Suomessa sekä yksityisen että julkisen sektorin palveluissa.

tahtiniemi

Kohti datan yhteiskäyttöisyyttä

Nykytilanteessa Suomeen töihin tuleva henkilö joutuu tunnistautumaan useaan kertaan, käymään fyysisesti virastoissa ja täyttämään samoja tietoja eri järjestelmiin. Tiedot eivät välity automaattisesti eri viranomaiselta toiselle, koska data ei ole standardoidussa muodossa ja järjestelmät eivät keskustele keskenään. 

Virtual Finland -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa standardoidun datan liikkuminen organisaatiorajojen yli sekä henkilön tunnistaminen digitaalisen identiteetin avulla. 

Keskitymme hankkeen pilotointivaiheessa etsimään ratkaisuja siihen, että Suomessa toimivat yritykset saisivat ulkomaisen työntekijän riveihinsä nopeammin. Testaamme Work in Finland -palvelun yhteydessä ulkomaisen työnhakijan tunnistamista ja Työmarkkinatorin avointen työpaikkojen kohdentamista hakijaprofiilin tietoihin perustuen. International House Helsinki –verkoston kanssa kuvaamme ja kokeilemme ulkomaisen työntekijän hakemusten vireillepanoa yhden luukun periaatteella. Nämä ovat pienimuotoisia pilotteja, mutta niiden kautta saadaan tärkeää tietoa datan standardoinnista ja tuodaan samalla yhteen työntekijän maahantuloprosessin avaintahoja.

Datasta on moneksi

Vaikka Virtual Finland keskittyy pilotointivaiheessa erityisesti ulkomaisiin työntekijöihin, rakenteilla olevia teknisiä ratkaisuja on mahdollista hyödyntää paljon laajemmin. Datan luvitus ja standardointi luovat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi rajat ylittävään yritystoimintaan. Käytännön esimerkkinä toimii Nordic Smart Government and Business -pilotti, jonka tavoitteena on, että yritykset voisivat toimia kaikissa Pohjoismaissa kuin kotimaassaan. Esimerkiksi yrityksen perustaminen toiseen Pohjoismaahan kävisi verkossa. Jo nyt pilotissa on osoitettu, että pohjoismaiset kaupparekisteritiedot saadaan liikkumaan sujuvasti ja reaaliaikaisesti valtiorajojen yli.

Muita tulevaisuuden sovelluksia voisi olla esimerkiksi vientidokumenttien digitalisaatio. Kontit lähtisivät Suomesta maailmalle paljon nopeammin, mikäli muodollisuudet hoituisivat ilman fyysistä dokumentaatiota. Tällä olisi merkittävää vaikutusta Suomessa toimivien vientiyritysten kilpailukyvylle. 

Oikealla olevasta navigointivalikosta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja pääset tutustumaan meneillään oleviin kokeiluihin. Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat mukaan kehittämään digitaalista Suomea, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Tutustu hankkeen esiselvitykseen täällä