Kausityöntekijöitä sujuvammin Lappiin

27.10.2023

Virtual Finland -hanke pyrkii yhdessä henkilöstöpalveluyritys Staffpointin ja keskeisten viranomaisten kanssa helpottamaan kausityöntekijöiden maahantuloprosesseja.

Samoja tietoja täytetään moneen kertaan. Asiointia ei voi hoitaa digitaalisesti. Tunnistaminen vaatii fyysisen käynnin viranomaisella, vaikka henkilö on voitu jo tunnistaa rajalla. Ilman henkilötunnusta työntekijä ei saa verokorttia, eikä häntä voida merkitä järjestelmiin. Tässä vasta muutama haaste, jonka kausityöntekijä ja vuokratyönantaja kohtaavat rekrytoidessaan esimerkiksi Suomen Lappiin kausityöntekijöitä matkaoppaiksi, ravintoloihin tai siivoojiksi. Sama prosessi alkaa alusta, kun vaikka matkaopas Tom palaa Lappiin töihin vuoden kuluttua. Lisäksi vuokratyönantajan haasteena on kilpailu tekijöistä: 45 prosenttia EU:n sisältä tulevista kausityöntekijöistä ei saavu maahan, kun eteen tuleekin parempi työtarjous muualta.


 

Kausityöntekijän maahantulon arvoverkko

Miten voisimme helpottaa Tomin ja hänen vuokratyönantajansa elämää, jotta saapuminen Suomeen - vaikka hotellialan palvelukseen kausiluontoisesti - olisi ketterämpää? Samalla hotelliala saisi kipeästi kaipaamiaan työntekijöitä ja Suomi tuloja turismista. Paikallisen verotoimiston arki helpottuisi, jos osan asioinnista voisi hoitaa sähköisesti ennen fyysistä käyntiä. Teemme yhteistyötä henkilöstöpalveluyritys Staffpointin, DVV:n, Migrin ja Veron sekä erään suuren pankin kanssa edistääksemme näitä tavoitteita. Mukana ovat lisäksi Lapin alueen ELY-keskus ja TE-toimisto, jotka ovat käynnistämässä massarekisteröintikokeilua Saariselällä.
 
Tällä hetkellä eri tahot kysyvät työntekijältä samoja tietoja, ja niitä syötetään eri järjestelmiin manuaalisesti, mikä lisää virheiden todennäköisyyttä. Siksi tiedon välittäminen digitaalisesti on yhteistyömme keskiössä. Entä jos syntyisi tietosisältö, joka voidaan jakaa digitaalisesti eri toimijoille - dokumentti, joka palvelisi myös seuraavia tilanteita, kun tietoja voisi siirtää automaattisesti uuteen hakemukseen. Nykytilanteessa eri toimijoiden on vaikea saada tietoa esimerkiksi ulkomaalaisen ensimmäisen oleskelun rekisteröinnistä. Jos henkilö jää pidemmäksi aikaa Suomeen, kerran annetut tiedot auttaisivat myös asettumisen palveluita.

Virtual Finland –hankkeessa on jatkokehitetty IHAN-projektissa luotua rakenteisen tiedon välityspalvelua, jonka avulla voidaan testata tiedon jakamista organisaatioiden välillä. Lisäksi hankkeessa on suunniteltu yhdessä keskeisten viranomaisten kanssa ulkomaalaisen asiointipalvelua, jossa maahantulija voisi hallita ja luvittaa tietojaan MyData-periaatteilla. Näitä ratkaisuja ja konsepteja on mahdollista hyödyntää myös kausityöntekijöiden maahantulon sujuvoittamiseen liittyvissä kokeiluissa. Kaiken perustana on kuitenkin yhteistyö yritysten ja viranomaisten välillä. Alussa mainitut haasteet ovat ratkaistavissa, kun yhteistä tahtoa vain löytyy.  
 

Kirjoittajat

  • Monica Uusiniemi

    Design Strategist, Gofore