Pohjoismaisella yhteistyöllä kohti sujuvampaa rajat ylittävää liiketoimintaa

Julkaisuajankohta 28.9.2023 13.21
Uutinen
Maapallo

Suomen, Ruotsin ja Norjan kesken toteutettu pilotti keskittyi yritystiedon standardointiin ja vaihtoon.

Kaupparekisteri- ja veroviranomaiset Suomesta, Ruotsista ja Norjasta yhdistivät voimansa kokeilussa, jossa testattiin yrityksen digitaalista perustamista toiseen Pohjoismaahan. Kokeilu kesti keväästä 2022 kevääseen 2023, ja se toteutettiin Nordic Smart Government and Business (NSG & B) –ohjelman johdolla. Mukana olivat Suomesta Yrityksen digitalous - ja Virtual Finland -hankkeet sekä teknisenä kumppanina IOXIO Oy. Kokeilulla edistetään osaltaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tavoitetta siitä, että Pohjola olisi maailman integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Kokeilu osoitti, että yrityksen perustamisen prosesseissa ei ole Pohjoismaiden välillä suuria eroja. Keskeiset digitaaliset yritystiedot standardoitiin muotoon, jossa eri maiden viranomaiset voivat hyödyntää niitä. Kokeilu toteutettiin Virtual Finland –hankkeen teknisessä kokeiluympäristössä, jonka lähtökohtana on datan luotettava jakaminen toimijoiden kesken. 

Yhteistyömme tuloksena syntyi arvokasta tietoa, jonka avulla voimme yksinkertaistaa kahden miljoonan pohjoismaisen pienen ja keskisuuren yrityksen prosesseja”, sanoo NSG & B –ohjelman projektipäällikkö Jan Fredrik Håvie. Hän näkee Pohjoismaiden vahvuutena sen, että ne ovat luotettavia ja teknisesti edistyneitä yhteiskuntia, mikä mahdollistaa yrityksiä hyödyttävän digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen. 

Yrityksen digitalous –hankkeen hankejohtaja Minna Rintala on tyytyväinen yhteistyön 
tuloksiin. ”Kokeilussa hyödynnettyjen digitaalisten työkalujen avulla voimme ratkaista tiedon jakamiseen liittyviä haasteita ja luoda edellytyksiä reaaliaikataloudelle. On tärkeää tehdä yhteistyötä yli valtio- organisaatiorajojen, koska sillä tavoin voimme tuottaa arvoa pohjoismaisille yrityksille.

Virtual Finland –hankkeen johtaja Jukka Kyhäräinen näkee, että yhteistyö voi toimia lähtökohtana pohjoismaisen digitaalisen talousalueen luomiselle. ”Kokeilumme ovat reaaliaikatalouden pohjoismaisen tason ensimmäisiä pilotteja”, hän toteaa. 

Kokeilun tulokset kannustavat lisäämään yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Suositeltuja jatkoaskeleita ovat muun muassa olemassa olevien digihankkeiden hyödyntäminen sekä yhteiset investoinnit pohjoismaiseen digi-infrastruktuuriin. 

Lataa kokeilun loppuraportti.