Työvoiman maahanmuuttoprosessista Suomen kilpailuvaltti yhden luukun periaatteella?

26.3.2024

Ulkomaisten työntekijöiden on päästävä aloittamaan työnsä Suomessa nopeammin, linjaavat Youssef Zad Suomen startup-yhteisöstä ja Takura Matswetu Business Helsingistä.

Oletko kohdannut viranomais- tai muissa palveluissa asioidessasi turhauttavia hetkiä, kun joudut täyttämään eri lomakkeille samoja tietoja kerrasta toiseen? Me allekirjoittaneet ainakin samastumme. Samojen tietojen keräämiseen ja lomakkeiden täyttämiseen menee vuosittain tuhottomasti aikaa, jolle varmasti jokainen keksisi hyödyllisempää käyttöä.

Kansainväliset työntekijät vasta joutuvatkin kohtaamaan lomakeviidakon muuttaessaan uuteen kotimaahansa. Samoja tietoja joutuu luovuttamaan eri sähköisiin järjestelmiin yhä uudestaan.

Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa todetaan, että viranomaistoiminnan lähtökohtana tulee olla saman tiedon kysyminen palvelujen käyttäjältä vain kerran. Periaate on erinomainen, ja sitä tulisi soveltaa yhteiskunnassa laajasti. Virtual Finland -hanketta jatkamalla ja laajentamalla on myös teknisesti mahdollista saavuttaa hallitusohjelman tavoitetila työvoiman maahanmuuttoprosessin osalta.

Nyt on aika säätää lakipykälät kunnianhimoisesti ja rakentaa digitaalinen infrastruktuuri mahdollistamaan hallitusohjelman yhden luukun periaatteen toteuttaminen käytännössä. Kehysriihessä VF-hankkeen rahoitus on turvattava.

Optimoidaan ensin maahanmuuttoprosessi ja skaalataan palvelu myös muualle yhteiskuntaan

Julkaisimme hiljattain selvityksen, joka esittelee päättäjille konkreettisia ehdotuksia siitä, miten työperäisen maahanmuuttajan maahantuloprosessia voidaan suoraviivaistaa ja nopeuttaa. Visiomme on teoriassa yksinkertainen: kaikkien Suomeen töihin muuttavien on päästävä maahan nopeasti aloittamaan työt. 

Perustelemme ehdotuksiamme muun muassa sillä, että vuosittain tehtyjen työpäivien määrä kasvaa, kun Suomeen tuleva henkilö pääsee aloittamaan työt nopeammin, eikä hänen tarvitse vaivata päätään maahanmuuttoprosessin monimutkaisuudella. Lisäksi pyrimme siihen, että viranomaisten aikaa kuluisi vähemmän virheiden selvittelyyn, jolloin arvokasta työaikaa voidaan käyttää tuottavammin.

On syytä muistaa, että maahantulo on paljon muutakin kuin Maahanmuuttoviraston (Migri) työlupaprosessi. Itse asiassa erityisasiantuntijoiden osalta Migrin työlupaprosessit ovat jo nyt huippunopeita, mistä on syytä antaa tunnustusta Migrille.

Maahanmuuttoprosessissa pullonkaulana on muun muassa se, että vahva tunnistautuminen joudutaan toteuttamaan useaan kertaan eri virastoissa ja yksityisillä palveluntarjoajilla – kaiken lisäksi yleensä vielä fyysisillä vierailuilla paikan päällä. International House Helsinki tarjoaa jo valtaosan pääkaupunkiseudulle ulkomailta muuttavien alkuvaiheen viranomaispalveluista samassa palvelupisteessä, mutta digitaalisen yhteiskunnan edellytys on tarjota palveluita useissa kanavissa.

Kokonaisprosessia on trimmattava

Alla on esimerkki maahantulon kokonaisprosessista henkilölle, joka tulee Suomeen töihin EU-alueen ulkopuolelta erityisasiantuntijana. Kuviosta hahmottuu prosessin monimutkaisuus ja vaiheiden pitkä ketju.


Prosessin yksi keskeinen hidastava tekijä on pankkiasiakkuuden saaminen. Tätä hidastaa osaltaan se, että pankeissa tunnistautumista varten tarvitaan poliisin myöntämä ulkomaalaisen henkilökortti, jonka saamisessa voi mennä useampia kuukausia.

Pankeilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa luotettavasti ennen asiakkuuden avaamista, mikä usein tarkoittaakin fyysistä konttorivierailua. Teoriassa pankki voisi tunnistaa asiakkaansa luotettavasti, jos se saisi luotettavalta taholta digitaalista sormenjälkeä vastaavan tunnistetiedon. Vastaavaa toimintatapaa voisi soveltaa myös muualla.

Keskeinen konsepti olisi siis tunniste- ja muiden tietojen kerääminen maahantuloprosessin alkuvaiheessa ja tietojen jakaminen digitaalisesti eri toimijoille tarpeen mukaan. Onnistuessaan Virtual Finland ratkaisisi tämän ison haasteen maahantuloprosessissa ja mahdollistaisi tulevaisuudessa kytkennän asuinkunnan muihin palveluihin.


Virtual Finland -hankkeen avulla henkilötietojen jakaminen digitaalisesti on mahdollista

Virtual Finland -hankkeessa kehitetään digitaalista palvelualustaa, jonka avulla maahanmuuttajalle voitaisiin rakentaa henkilötietojen hallintaan digitaalinen profiili, jonka tiedot voitaisiin tarvittaessa välittää eri palveluntarjoajille. Kunnilla ja kaupungeilla kotoutumisen ja työllisyyden viranomaisina on tässä myös tärkeä rooli ja intressi, jotta Suomeen muuttavien kotoutumiseen ja asettautumisen tarpeisiin voitaisiin vastata oikea-aikaisesti ja tukea Suomen pitovoimaa ja elinkeinoelämän kasvua.
 

Kirjoittajat

  • Youssef Zad, pääekonomisti (Suomen startup-yhteisö ry) & Takura Matswetu, johtava asiantuntija (Business Helsinki)