Ulkomaalaisten saumaton palvelupolku edellyttää poikkisektorillista datan jakamista

8.3.2023

Suomeen hakeutumisen ja täällä toimimisen helppous ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta saamme tänne parhaat osaajat maailmalta auttamaan suomalaisen elinkeinoelämän kehitystä ja talouden kasvua, kirjoittaa digitaalisen identiteetin asiantuntija Joonatan Henriksson.

Helmikuun 2023 lopussa voimaan astuneet ulkomaalaislain muutokset ovat työ- ja elinkeinoministeriön pitkäjänteisen työn tulos. Muutokset edistävät Suomen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä niiden avulla voidaan parantaa suomalaisten yritysten kykyä palkata osaamistarpeeseensa ulkomaisia työntekijöitä sekä edistää ulkomaisten opiskelijoiden jäämistä Suomeen valmistumisensa jälkeen.

”Ulkomaalaislain muutokset sujuvoittavat työperusteisten oleskelulupien hakemista ja päätösprosessia. Uudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lyhentää lupien käsittelyaika keskimäärin yhteen kuukauteen. Uudet säännökset lisäävät hakuprosessin automaatiota, ja käyttöön otetaan myös työnantajan sertifiointi.”
Lähde: https://tem.fi/-/tyoperusteista-maahanmuuttoa-sujuvoittavat-lait-tulevat-voimaan

Jo ennen Suomeen muuttoa ulkomainen henkilö joutuu asioimaan monissa julkisen ja yksityisen sektorin palveluissa. Tällä hetkellä pelkästään näiden palveluiden löytäminen on työlästä. Jotta asiointikokemuksesta saadaan mahdollisimman sujuva, on syytä lisätä viranomaisasioinnin automatisaatiota ja mahdollistaa loppuasiakkaalle saumaton maahantulon palvelupolku. Ennen kuin automatisaatiota ja palvelukokemuksen kehittämistä voidaan lähteä toteuttamaan tehokkaasti, palveluiden käyttöön vaaditaan yhteistä digitaalisen luottamuksen ja datan jakamisen infrastruktuuria.

Kun henkilö esimerkiksi hakee itselleen sopivaa työpaikkaa Suomesta, häneltä voidaan kysyä tietoja hänen osaamisestaan, koulutuksestaan sekä aikaisemmasta työkokemuksesta. Tiedoilla voidaan kohdentaa hänelle sopivampia työpaikkoja. Jotta tiedot säilyisivät palvelussa myös seuraavalla asiointikerralla, henkilön tulisi luoda itselleen asiointiprofiili, toisin sanoen rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Vielä tässä vaiheessa asiointipalvelu ei tarvitse henkilöltä kovin luotettavia tietoja, vaan henkilön itse syöttämät tiedot riittävät. Tällöin myöskään henkilön tunnistamiselle rekisteröinnin yhteydessä ei ole korkeita luotettavuusvaatimuksia. Pääasia on, että palvelun käytölle on hyvin matala kynnys.

Kun henkilö on löytänyt työpaikan ja aloittaa oleskeluluvan hakemisen sekä muiden Suomesta löytyvien palveluiden etsimisen, hänen tähän mennessä syöttämiänsä tietoja pitää pystyä hyödyntämään myös muissa palveluissa  saumattoman asiointikokemuksen luomiseksi. 

Tietojen (datan) sujuva siirtäminen palveluissa sektorirajat ylittävästi vaatii tiettyjä yhteisiä rakennuspalikoita toteutuakseen:

•    Henkilön sähköinen identiteetti voidaan yksilöidä, jotta siihen liitettyä dataa voidaan kysellä tunnisteen avulla eri palveluiden välillä
•    Henkilön sähköinen tunnistaminen on monitasoista lähtien liikkeelle helppokäyttöisestä kevyemmästä tunnistamisesta ja siirtyen palveluiden sitä vaatiessa kohti vahvempaa sähköistä tunnistamista
•    Henkilön tietoja voidaan siirtää luotettavasti palveluiden välillä yhteisesti sovitussa muodossa, tai henkilö voi itse siirtää tietoja luotettavasti palveluiden välillä esimerkiksi sähköisen henkilötietolompakon avulla
•    Henkilön pystyy hallinnoimaan suostumuksellaan tietojen siirtoa

Virtual Finland -hanke sekä hyödyntää edellä mainittuja ratkaisuja että edistää henkilö- ja yritystietolompakoiden, datan rajapintapohjaisen jakamisen, suostumuksenhallinnan sekä alemman tason tunnistamisen kehitystä yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Kehityksessä olevaa infrastruktuuria pääseekin jo kokeilemaan Virtual Finlandin tarjoamalla testbed.fi-kokeilualustalla. Ulkoministeriö on lisäksi selvittämässä, voisiko itsepalvelukioskin käytöllä nopeuttaa oleskelulupa-asiointia Suomen lähetystöissä.

Jos onnistumme luomaan Suomeen näitä yhteisiä rakennuspalikoita, voimme kehittää nopeammin ulkomaisille osaajille tarjottavien palveluiden automaatioastetta ja koko Suomeen tulon palvelupolun käyttökokemusta. Suomeen hakeutumisen ja täällä toimimisen helppous ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta saamme tänne parhaat osaajat maailmalta auttamaan suomalaisen elinkeinoelämän kehitystä ja talouden kasvua.

Kirjoittajat

  • Joonatan Henriksson

    Deputy CEO, Haidion (@jonttuh)