Virtual Finlandin data-avaruuspalvelu Data Finland on julkaistu

Julkaisuajankohta 26.2.2024 12.34
Uutinen
Valojuovia auringonlaskussa

Data Finland on yksi ensimmäisistä tuotantokäytössä olevista julkisen sektorin data-avaruuspalveluista Euroopassa.

Euroopassa kehitetään kiihtyvällä vauhdilla data-avaruuksia julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön. Data-avaruudet ovat ekosysteemejä, joissa dataa voidaan yhdistellä eri lähteistä ja jakaa ilman raskaita järjestelmäintegraatioita. Virtual Finland -hankkeessa tehdyn kehitystyön lopputuloksena on julkaistu data-avaruuspalvelu Data Finland. Palvelu on julkaistu, jotta niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijat voisivat helpommin jakaa ja hyödyntää standardoituja tietoja parempien palvelujen tuottamiseksi ja sisäisten prosessiensa automatisoimiseksi. Palvelu soveltuu tällä hetkellä avoimen datan vaihtoon, mutta se on laajennettavissa korkeamman luottamustason tietojen vaihtoon (kuten ulkomaalaisen henkilötiedot MyData-periaatteilla), kun soveltuva loppukäyttäjien tunnistusväline saadaan kehitettyä kansallisesti.  

Datan yhteiskäyttöisyyteen perustuvia toimintoja olisi tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää monissa asiointitilanteissa. Esimerkiksi työpaikkojen saatavuusharkintatietojen standardoiminen ja jakaminen data-avaruuspalvelun kautta tehostaisi niin työnantajien kuin julkisen sektorin toimijoiden työtä. Kunnat, hyvinvointialueet, yritykset ja yliopistot ovat jo ilmaisseet, että data on saatava liikkeelle aiempaa useammille osapuolille, ja myös näissä yhteyksissä vastaavasta ratkaisusta olisi hyötyä. Data Finlandin testiympäristössä on jo testattu muun muassa akkujen elinkaaridatan jakamista teollisuusyritysten kesken ja yrityksen perustamista digitaalisesti toiseen Pohjoismaahan.

Virtual Finland -hanke ylläpitää Data Finland -palvelua 30.6.2024 asti, jolloin hanke päättyy. Myös hankkeen kokeiluympäristö (testbed.fi) on käytössä hankkeen loppuun asti. Keskusteluja molempien jatkosta käydään parhaillaan. Sidosryhmäkeskusteluissa on käynyt selväksi, että Suomessa on jatkossakin tarvetta data-avaruusteknologialle perustuvalle palvelulle, jossa yritykset ja julkiset organisaatiot voivat testata ja toteuttaa luotettavaa datan jakamista.

Lisätietoja:
Data Finland -palvelu osoitteessa datafinland.com
Kokeiluympäristö osoitteessa testbed.fi ja lisätietoa sivuiltamme.