Virtual Finland ja StaffPoint yhteistyöhön

Julkaisuajankohta 25.9.2023 8.14
Uutinen
Laivaterminaali Helsingissä

Syksyn ja alkuvuoden 2024 aikana toteutettava pilotti keskittyy kausityöntekijöiden maahantuloon.

Virtual Finland sekä henkilöstöpalveluyritys StaffPoint ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on helpottaa kausityöntekijöiden saapumista Suomeen. Työssä on mukana myös pankkisektorin merkittävä toimija sekä muita keskeisiä viranomaisia.

Ongelmana nykytilanteessa on muun muassa se, että maahantuloon ja töiden aloittamiseen liittyviä muodollisuuksia ei voi hoitaa digitaalisesti. Tämän takia esimerkiksi Lapissa suuria työntekijäjoukkoja joudutaan kuljettamaan verotoimistoon satojen kilometrien matkoja, mikä lisää niin henkilöstöpalveluyrityksen kuin viranomaisten työkuormaa. Haasteena ovat myös viranomaisten ristiriitaiset käytänteet.

Virtual Finland, StaffPoint ja muut avaintoimijat kartoittavat ensi vaiheessa kv-työntekijän lupaprosessin haasteet. Sen jälkeen tavoitteena on löytää ja testata uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja viranomaisasiointiin. Työssä hyödynnetään Virtual Finland –hankkeessa jo kehitettyjä yhteiskäyttöisen ja luotettavan tiedonvaihdon työkaluja. Tarkoituksena on, että saatuja oppeja voisi jatkossa hyödyntää maahantulon sujuvoittamiseen muidenkin kuin kausityöntekijöiden kohdalla.

StaffPointin Kansainvälisten palveluiden johtaja Jenny von Knorring on ilahtunut yhteistyöstä. "Me StaffPointilla olemme ratkaisukeskeisiä työelämän asiantuntijoita, ja haluamme aktiivisesti olla mukana kehittämässä kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja, jotka tukevat Suomen vetovoimaa houkutella kansainvälisiä osaajia. Toivomme digitaalisten asettautumispalveluiden hyödyttävän laajasti niin suomalaista yhteiskuntaa kuin kansainvälisiä osaajia. Kansainvälisessä rekrytoinnissa onnistuminen on elinehto suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja kasvun näkökulmasta.”

Virtual Finland –hankkeen johtaja Jukka Kyhäräinen korostaa yritysten ja viranomaisten yhteistyön merkitystä. ”Työperäisen maahanmuuton ongelmia kannattaa tarkastella asiakkaan ja toimijoiden kannalta, ja siinä viranomaisten ja yritysten yhteiset kokeilut ovat hyvä tapa tuoda konkreettiset ratkaisuehdotukset esille.”

Lue Staffpointin tiedote. 

Lisätiedot:

Jenny von Knorring, kansainvälisten palveluiden johtaja, StaffPoint Oy
(050 366 9801, [email protected])

Jukka Kyhäräinen, hankejohtaja, Virtual Finland
(029 535 0884, [email protected])